Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Inovāciju tehnoloģijas

(2. semestris)

Inovāciju jēdziens ir attiecināms uz ikvienu jaunievedumu visos uzņēmuma darbības virzienos, ja tiem ir raksturīgs pozitīvs ekonomisks vai stratēģisks efekts. Pasākumi, kas saistīti ar klientu bāzes pieaugumu, tirgus daļas palielināšanos, operāciju veikšanas izmaksu būtisku samazinājumu, vai arī nosacījumu kompleksa veidošana visam iepriekšminētajam, ir uzskatāmi par novitātes piemēru. Inovāciju attīstībai labvēlīgas vides radīšana veicinās inovatīvo uzņēmumu dibināšanu un to attīstību. Kurss aptver konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo problēmu inovāciju jomā, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur tēmas par inovāciju vadīšanas koncepciju, radošas un inovatīvas rīcības būtību, inovāciju procesa būtību, jaunās tehnoloģijas ieviešanas efektivitāti.

Lektors: Uldis Cimdiņš

Vairāk informācijas: https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.15535

Studiju ceļojums

Studiju procesa sastāvdaļa ir ceļojums uz kādu no Eiropas valstīm...

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...