Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Kjell Gunnar Hoff

Norvēģijas Dabaszinātņu universitātes viesprofesors

Mācot studentus un uzņēmumu vadītājus, Šells Gunārs Hofs balstās uz  biznesa pieredzi vadošos amatos gan Norvēģijā gan ārpus tās. Viņš ir sekmīgi vadījis un attīstījis ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumus, to vidū Kongsberg Elite Ski Manufacturers AS; Oslo/Stavanger Øivind Lorentzen Group; OsloTele Textiles AS. Astoņus gadus Hofa k-gs ir vadījis starptautisko naftas un gāzes ieguves sektora uzņēmumu Anchor Drilling Fluids AS.  

Profesors Hofs jau 18 gadus māca studentus gan Norvēģijā gan ārpus tās, viņš ir Norvēģijas - Latvijas augstskolu starptautiskās sadarbības iniciators kopš 1996. gada. Par nozīmīgu ieguldījumu modernu starptautisku studiju programmu attīstībā un ilgtermiņa starptautiskas sadarbības veicināšanu starp Norvēģijas un Latvijas augstskolām profesoram Hofam 2007. gadā piešķirts RTU Goda Doktora nosaukums.

Profesors Hofs ir viens no vadošajiem augstskolu mācību grāmatu autoriem Norvēģijā. Savukārt Latvijas augstskolu bibliotēkās pieprasīta ir viņa grāmata Biznesa Ekonomika, kuras jaunā redakcija drīz tiks publicēta atkārtoti.

 

Moto:

Es ticu improvizācijas lielajam spēkam ne vien mūzikā, bet arī biznesā!

Brīvajā laikā:

Šells Gunārs Hofs spēlē saksofonu, viņš ir starptautiskā Kongsbergas džeza festivāla iniciators un aktīvs dalībnieks.

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka esmu arī fermeris!

Studiju kurss: Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Video

Studiju ceļojums

Studiju procesa sastāvdaļa ir ceļojums uz kādu no Eiropas valstīm...

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...