Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Elīna Gaile- Sarkane

Dr.oec., RTU profesore

Elīna Gaile- Sarkane ir RTU Senāta priekšsēdētāja, IEVF fakultātes dekāna vietniece zinātniskajā darbā, vadībzinību katedras vadītāja p.i.

Izcilas darba spējas, prasme izvirzīt un sasniegt mērķus, atrast laiku gan ģimenei, sportam, dārzam, gan vienmēr būt dzīves vidū. Tās ir īpašības kas pavisam īsi raksturo profesori E.Gaili-Sarkani.

Pirms darba RTU, viņa veidojusi veiksmīgu karjeru SIA “Latvijas Tālrunis” mārketinga daļā. Ļoti īsā laikā Elīna Gaile- Sarkane ir kļuvusi par nomināciju „Gada pasniedzējs” „IEVF Studentu draugs 2012” u.c . vairākkārtēju ieguvēju.


Paralēli saviem tiešajiem pienākumiem, Elīna Gaile-Sarkane vada un iesaistās daudzos starptautiskos izglītības projektos, piemēram Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projektā „Developing and enhancing leadership skills for young managers in times of crisis: an innovative training package for European young professionals”. Jāpiemin arī nozīmīgais IEVF projekts „ Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības un konkurētspējas prognozēšana, izmantojot modelēšanas instrumentāriju” vēl daudzi citi.
Jau kopš 2007.gada profesore tikusi regulāri aicināta lasīt vieslekcijas ārvalstu augstskolās .
Ļoti lepojamies, ka E.Gaile – Sarkane ir Ņujorkas zinātņu akadēmijas (New York Academy of Science), locekle (kopš 2008. gada) un Glogal World Communicator Education and Science (GWC), International Council of Scientists locekle kopš 2012. gada.
Sistemātisks zinātniskais darbs ir vainagojies ar 3 monogrāfijām, vairāk kā 50 publikācijām, regulāru dalību un uzstāšanos starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

 

Moto:

Lai cik šaura liktos bezizeja, vienmēr kaut kur ir izeja!

Brīvajā laikā:

Basketbols, kalnu slēpošana, lasīšana.

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka peldu tik ilgi, līdz jūra un upes aizsalst.


Studiju kurss: Produkti dizains un attīstība.

Studiju ceļojums

Studiju procesa sastāvdaļa ir ceļojums uz kādu no Eiropas valstīm...

UZŅEMŠANA

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT !  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā; 2) akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai menedžmenta darba pieredze...